ESPECIALITZAR-SE EN L’ESTERILITZACIÓ • FOCAR-SE A L’alta gamma

Rèplica de vapor directa

  • Direct Steam Retort

    Rèplica de vapor directa

    La rèplica de vapor saturat és el mètode més antic d’esterilització en contenidors que fa servir l’ésser humà. Per a l'esterilització de llauna, és el tipus de rèplica més senzill i fiable. És inherent al procés que s’evacui tot l’aire de la rèplica inundant el recipient amb vapor i permetent l’escapament de l’aire per les vàlvules de ventilació. No hi ha sobrepressió durant les fases d’esterilització d’aquest procés, ja que no es permet l’entrada d’aire a embarcació en qualsevol moment durant qualsevol pas d’esterilització. No obstant això, pot haver-hi sobrepressió d’aire aplicada durant els passos de refrigeració per evitar la deformació del contenidor.