ESPECIALITZAR-SE EN L’ESTERILITZACIÓ • FOCAR-SE A L’alta gamma

Replica de vapor i rotativa

  • Steam And Rotary Retort

    Replica de vapor i rotativa

    La rèplica de vapor i rotativa és utilitzar la rotació del cos giratori per fer fluir el contingut al paquet. És inherent al procés que s’evacui tot l’aire de la rèplica inundant el recipient amb vapor i permetent l’escapament de l’aire per les vàlvules de ventilació. No hi ha sobrepressió durant les fases d’esterilització d’aquest procés, ja que no es permet l’entrada d’aire a embarcació en qualsevol moment durant qualsevol pas d’esterilització. No obstant això, pot haver-hi sobrepressió d’aire aplicada durant els passos de refrigeració per evitar la deformació del contenidor.