ESPECIALITZAR-SE EN L’ESTERILITZACIÓ • FOCAR-SE A L’alta gamma

Recuperació d'energia de rèplica

  • Retort Energy Recovery

    Recuperació d'energia de rèplica

    Si la vostra rèplica emet vapor a l’atmosfera, el sistema de recuperació d’energia d’autoclau de vapor DTS convertirà aquesta energia no utilitzada en aigua calenta utilitzable sense afectar els requisits d’escapament del tractament tèrmic FDA / USDA. Aquesta solució sostenible pot estalviar molta energia i ajudar a protegir el medi ambient reduint les emissions de fàbrica.